Egzamin ósmoklasisty z fizyki

Od 2022 roku uczniowie klas ósmych będą musieli obowiązkowo podejść do egzaminu z dodatkowego przedmiotu do wyboru: fizyki, chemii, biologii, geografii lub historii.

UWAGA: Rodzice ucznia najpóźniej do 30 września 2021 roku składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazując jeden z przedmiotów do wyboru np. fizykę.

Najważniejsze informacje o egzaminie

  • Egzamin ósmoklasisty z dodatkowego przedmiotu (np. fizyki) jest obowiązkowy, jest on warunkiem ukończenia szkoły podstawowej
  • Egzaminy ósmoklasisty nie mają określonej punktacji minimalnej. Nie można ich nie zdać ale ich wynik może być brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z fizyki?

  • Składa się z 20-30 zadań otwartych i zamkniętych
  • Uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 34 punkty, po ok. 50% za zadania otwarte i ok. 50% za zadania zamknięte
  • Zakres egzaminu obejmuje podstawę programową z fizyki
  • Na egzamin uczeń przynosi długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz linijkę
  • Na egzaminie nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych i kalkulatorów

Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z fizyki wymienionej w wykazie MEN oraz laureaci konkursu przedmiotowego z fizyki o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z fizyki.

Przygotowujesz się do egzaminu ósmoklasisty z fizyki? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość! Na mojej stronie znajdziesz – wymagania oraz materiały na egzamin ósmoklasisty z fizyki, które pomogą Ci w przygotowaniach.

Pomocne materiały